Zaznacz stronę

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 • 1
  [definicje]

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Strona – stronę www.rosyjskimam.pl, za pomocą której Użytkownik może wykupić dostęp do kursów lub korzystać z innych treści.

3) Regulamin – niniejszy regulamin.

4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Strony.

6) Usługa – umożliwienie zakupu towarów i usług oferowanych przez Ewę Kasińską oraz dostępu do treści prezentowanych przez Ewę Kasińską na Stronie.

 

 • 2
  [Postanowienia ogólne]

 1. Strona służy do prezentacji produktów i usług sprzedawanych przez Ewę Kasińską, zamieszkałą pod adresem Sobolów 278, 32-742 Sobolów i prowadzącą niezarejestrowaną działalność gospodarczą, a także umożliwienia Użytkownikom ich zakupu, a także do komunikacji z Użytkownikami w związku z realizacją zakupów oraz obsługą procesu reklamacji, zwrotu towarów itd. 
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Strony ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. 

 

 • 3

[warunki techniczne korzystania ze Strony, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

 1. Dla skutecznego korzystania ze strony, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;

2) Dostęp do internetu;

3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;

4) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

 1. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.
 • 4
  [ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ewa Kasińska.
 2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

 • 5

[płatność za produkty]

 1. Płatności za towary i usługi w sklepie dokonuje się bądź poprzez przelew(dokonanie którego jest możliwe również z wykorzystaniem funkcjonalności dostarczonych przez DotPay, PayPro), bądź też w drodze płatności za pobraniem – w zależności od charakteru usługi lub towaru oraz opcji zaprezentowanej na stronie.
 2. Do ceny produktu dolicza się koszt przesyłki.

 

 • 6

[dostawa]

 1. Towary i usługi są wysyłane niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, lecz nie później niż 24 godziny od zaksięgowania. Dotyczy to również dostępu do treści elektronicznych.
 2. Towary są wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej – w zależności od wybranej opcji i zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie.
 3. Wysyłka jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dokonania zakupu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – koszty dostawy i sposób zapłaty są ustalane indywidualnie. 

 

 • 7

[newsletter]

 1. Ewa Kasińska może wysyłać do Użytkowników, którzy dokonają zapisu za pośrednictwem strony newstletter.
 2. Newsletter będzie zawierał informacje o produktach oraz usługach, a także treści związane z nauką języka rosyjskiego oraz kulturą rosyjską.
 • 8
  [Reklamacje i prawo dostąpienia od umowy]
 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: rosyjskimam@gmail.com. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni poprzez udzielenie odpowiedzi na adres, z którego została przesłana reklamacja.
 2. Ewa Kasińska informuje, że konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnia się na stronie.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2020.287).

 

 • 9
  [Zmiany Regulaminu] 
 1. Ewa Kasińska ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na stronie.
 3. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu Użytkownik ma obowiązek poinformować Ewę Kasińską poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail wskazany w §8 ust. 1. Brak zgody na zmianę regulaminu uprawnia Ewę Kasińską do zaprzestania świadczenia usług lub odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • 10
  [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie, z zastrzeżeniem §9.
  2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Ewą Kasińską, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pisząc na adres e-mail wskazany w §8 ust. 1.